เกี่ยวกับเรา
About Us
Sethachon Co., Ltd. has been founded in 1992 by Mr.Thana Sethratanapong & Mrs. Yupayong Sethratanapong.   The company is situated on a 16-rai piece of land in the prime area of Bangna-Trad Road, just 10 minutes drive from the Suvarnnabhumi International Airport.
With 30-million Baht of registered capital, Sethachon Co., Ltd. is engaged primarily in the frozen food business in 5 main categories: Frozen fish, frozen vegetable, frozen fruit & juice, frozen ready-to-eat items, and frozen Thai desserts.  Our markets cover the USA, EU, Australia, New Zealand, Japan, and Israel.  With an annual turnover of THB200 million, we employ a work force of 150 skilled labors.
Besides frozen food manufacturing, we also do fabrication work and provide cold storage service for our customers.  Our cold storage facility has a 500-pallet capacity cold storage room and 2 chilled rooms, each with 500-pallet and 150-pallet capacity, respectively.
       บริษัท เศรษฐชล จำกัดตั้งอยู่ที่ 225 หมู่ 12 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (เข้าออกได้สองทาง คือจากทางเทพารักษ์หรือบางนา-ตราดก็ได้) ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและลานตู้คอนเทนเนอร์ที่ลาดกระบัง บริษัทฯ ผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งหลายชนิด โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ ดังนี้

  • สินค้าสัตว์น้ำแช่แข็ง
  • ผักและผลไม้แช่แข็ง
  • อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง
  • และขนมไทยแช่แข็ง

       นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการรับฝากแช่แข็งและเก็บรักษาสินค้าอาหารแช่แข็งทุกชนิดอีกด้วยจากที่ตั้งของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและไม่ไกลจากลาดกระบัง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้าถูกกว่าหลายพื่นที่ซึ่งห่างไกลกว่า จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการพิจารณา